Kao što je već svima postalo jasno život u zemlji u tranziciji nije više tako miran kao što je nekada bio. Ovom prilikom ne mislim na ratove i seobe, već promenu posla i odlazak i selidbe iz jednog mesta u drugo. Ljudi se sada najviše sele zbog potrebe za poslom i najviše se traže selidbe Beograd jer sele su u Beograd u nadi da će i za njih bitineko radno mesto.

Selidbe iz jednog mesta u drugo takođe određuje poslodavac, pa bez obzira i kada imate posao želite da napredujete ili vas gatda šalje da pokrenete nešto sa mrtve tačke u unutrašnjosti. Najveće selidbe Beograd su doseljavanje kada ljudi odluče da sa kompletno poroidicom stignu u veliki grad.